XXVII Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich 15.09.2017r.