Warta przy Grobie Pańskim


dn. 19 kwietnia 2014r.