VII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych


W dniu 20 listopada 2011r. na sali widowiskowej MOKiS odbył się VII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych zorganizowany przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu pod honorowym patronatem Starosty Myślenickiego Józefa Tomala. W konkursie wzięło udział trzynaście orkiestr z terenu powiatu myślenickiego.

Na scenie prezentowały się: Orkiestra Dęta OSP - Tenczyn (dyrygent: Andrzej Stojewski), Orkiestra Dęta OSP - Dobczyce (dyrygent: Józef Maniecki), Orkiestra Dęta "Sieprawianka" (dyrygent: Dezyderiusz Boroni), Orkiestra Dęta OSP Głogoczów (dyrygent: Józef Maniecki), Orkiestra Dęta z Bęczarki (dyrygent: Adam Bogunia), Orkiestra Dęta OSP - Jasienica (dyrygent: Robert Bylica), Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki pod dyrekcją Andrzeja Jędryska, Orkiestra OSP - Tokarnia (dyrygent: Janusz Jędrocha), Orkiestra Dęta OSP Lipnik pod dyrekcją Janusza Palucha, Orkiestra Dęta "Barka" z Nowej Wsi ( dyrygent: Janusz Paluch), Orkiestra Dęta OSP - Zasań (dyrygent: Eugeniusz Sokół), Orkiestra OSP - Zawada (dyrygent: Tomasz Stępień) i Orkiestra "Orzeł" z Trzebuni pod dyrekcją Tomasza Stroniasa.

Prezentacje poszczególnych orkiestr, dobór repertuaru oraz poziom jego wykonania oceniało jury w składzie: przewodniczący dr Lesław Podolski (dyrygent, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Orkiestr Dętych w AM w Katowicach, dyrektor artystyczny d/s Orkiestr Dętych Zarządu Głównego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr), Piotr Skupniewicz (absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, nauczyciel gry na klarnecie w PSM I st. w Myślenicach) oraz Zbigniew Morawski (muzyk, kierownik artystyczny MOKiS).

Największe uznanie w oczach jury zdobyły dwie orkiestry, zajmując w Przeglądzie ex aequo II miejsce: Orkiestra Dęta OSP z Tenczyna pod batutą Andrzeja Stojewskiego oraz Orkiestra Dęta z Tokarni pod dyrekcją Janusza Jędrochy.

Pierwszej nagrody nie przyznano, a trzecia nagroda trafiła do Orkiestry Dętej OSP z Jasienicy ( dyrygent: Robert Bylica). Wyróżnienia otrzymały: Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki pod dyrekcją Andrzeja Jędryska, Orkiestra Dęta OSP Lipnik pod dyrekcją Janusza Palucha i Orkiestra Dęta "Barka" z Nowej Wsi (dyrygent: Janusz Paluch). Łączna wartość nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach wyniosła 6.200 zł.

Nagrody pieniężne oraz dyplomy tegorocznym zwycięzcom Przeglądu wręczył uroczyście starosta myślenicki Józef Tomal. "Cieszę, że co roku w Przeglądzie bierze udział kilkanaście orkiestr z całego powiatu, kultywując tradycje gry na instrumentach i przekazując je z pokolenia na pokolenie. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych jest jedną z najważniejszych powiatowych imprez kulturalnych, na którą Powiat przeznacza co roku 10 tys. złotych" - podkreślił starosta. Patronat medialny nad Przeglądem, prowadzonym przez Stanisława Cichonia, objęły redakcje: Dziennika Polskiego i Gazety Myślenickiej oraz Telewizja Polska Oddział w Krakowie.

Oprac. Halina Kustosz - Miśko