Święcenia kapłańskie ks. Leszka Kaczmarczyka


Dnia 31 maja 2014r. nasza orkiestra dęta odwiedziła ks. Leszka Kaczmarczyka w dniu jego święceń kapłańskich na Wawelu.