Przekazanie sprzętu dla OSP - 08.12.2010 r.


W dniu 08.12.2010 r. w siedzibie Biura ZOW ZOSP RP Zarząd Wykonawczy
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie przekazał:

maszty oświetleniowe, pompy TOHATSU, pompy szlamowe, pompy pływające
radiotelefony.

W/w sprzęt został przekazany do OSP z woj. małopolskiego uczestniczących
w akcjach powodziowych w 2009 oraz 2010 roku.
Z pośród obdarowanych OSP należy wymienić między innymi:
OSP Filpowice, OSP Lipnik, OSP Skawina, OSP Szczawa.

Sprzęt o wartości ponad 350 000 zł za pośrednictwem ZG ZOSP RP Zarząd Wykonawczy
OW ZOSP RP pozyskał z NFOŚiGW.

W przekazaniu w/w sprzętu uczestniczyli oprócz Strażaków Ochotników:

Prezes ZOW ZOSP RP Dh Edward Siarka
V-ce Prezes ZOW ZOSP RP Dh Stanisław Sorys
Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Andrzej Mróz
Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Dh Kazimierz Sady
Z-ca Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Dh Łukasz Smółka