Poświęcenie samochodu OSP z Poznachowic Dolnych.


W niedzielę, 14 czerwca w Poznachowicach Dolnych odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich oraz poświęcenia samochodu dla OSP z Poznachowic Dolnych.