KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH


Koło Gospodyń Wiejskich w Lipniku istnieje już ponad 50 lat, zostało założone 1962 roku. Istnienie tego koła zapoczątkowała Zofia Obajtek, która włożyła wiele trudu i pracy w jego rozwój.
„Wzajemna pomoc i wspólna praca zbliża ludzi do siebie, i ich jednoczy”. Ta dewiza przyświecała nam przez wiele lat trwania Koła Gospodyń Wiejskich z Lipnika. Głównym miejscem spotkań stała się Biblioteka Publiczna, która była założona w domu Pani Walerii Lampy. Częste spotkania członkiń Koła Gospodyń i wymiana doświadczeń sprzyjały w tamtych czasach nawiązywaniu kontaktów towarzyskich i przyjaźni.

W latach 70-tych Koło Gospodyń Wiejskich stało się ceną organizacją, pielęgnującą rodzimą tradycję, organizującą życie społeczne, gospodarcze i kulturalne polskiej wsi m.in. organizowanie jasełek i przedstawianie ich na konkursie w Krakowie, organizowanie konkursów gotowania i pieczenie tradycyjnych potraw polskich, uczestniczenie w konkursach, które miały na celu dbałość o najbliższe środowisko, np. konkurs na najpiękniej prowadzony ogród. Organizowanie takich szkoleń konkursów kształciły i wypełniały kobietą wolny czas, pomagały zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczyły również w różnych festynach, imprezach kulturowych i rozrywkowych.
Życie kulturowe skupiało się również na organizacji Dnia Kobiet, Dnia Matki, zabaw karnawałowych. Organizacja zabaw tanecznych była w tym czasie jedynym źródłem przychodów na działalność statutową Koła, ale zabawy to nie tylko źródło dochodów, ale także odskocznia od codziennych trosk i smutków. Czas spędzony na wspólnej zabawie do dziś żywo tkwi w pamięci starszych członkiń. Panie organizowały również okazjonalne spotkania dla zaproszonych gości, dla Pań Seniorek, osób samotnych i dla samych członkiń. Corocznie kobiety przygotowywały się do dożynek gminnych i powiatowych, poprzez układanie pieśni, oraz wicie wieńca dożynkowego, z którym często wyjeżdżały na Ogólnopolskie Dożynki w Częstochowie. Lokalną tradycją stały się coroczne spotkania opłatkowe i kolędowe, które były uświetlane śpiewem starodawnych kolęd przez członkinie.

Działalnością kobiet było również szycie dla siebie strojów ludowych na wzór regionalny. Członkinie Koła same szyły sobie stroje ludowe, w których później z dumą występowały przy różnego rodzaju okazjach, świętach świeckich czy kościelnych np. dożynki gminne, powiatowe, parafialne mszę odpustowe, rezurekcyjne czy procesje Bożego Ciała. Panie dla podtrzymania tradycji folkloru ludowego śpiewały także pieśni. Teksty piosenek do znanych melodii ludowych układały same podczas spotkań i prób.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich bogaciły wiedzę o naszym regionie i kraju. Służyło temu uczestnictwo w organizowanych dosyć często wycieczkach krajowych i zagranicznych. Panie zwiedzały nie tylko ciekawe zakątki naszego kraju, ale także miejsca kultu religijnego, oraz ważne obiekty sakralne. W ten sposób walory poznawcze i doznania estetyczne łączyły z przeżyciami duchowymi. Własnym przykładem panie pokazały, że razem można naprawdę dokonać wielki rzeczy, a współpraca z władzami i innymi organizacjami pozwala w pełni te cele realizować. Trzeba tutaj wspomnieć współpracę z Panią Heleną Irzyk- przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej, która zajmowała się rozprowadzaniem wśród członkiń piskląt kur i ich sprzedażą, aby rozwijać hodowlę drobiu w naszej wsi. Pomagała również w dofinansowaniu kolonii letnich dla dzieci z rodzin ubogich.

W czasie swojej działalności Panie podejmowały wiele inicjatyw mających na celu integrację środowiska wiejskiego, pielęgnowanie tradycji, a także pomoc rolnikom i ułatwianie życia sobie samym- gospodynią wiejskim. Wszystkie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Lipniku dbały o rozwój wsi, podnosząc tym samym standard życia wszystkich mieszkańców.

Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich w Lipniku współpracuje z miejscową szkołą i Domowym Hospicjum w Wiśniowej poprzez pomoc organizacji np. Dnia Seniora i Wigilii dla ludzi starszych. Wiele zawdzięczamy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku, która udostępnia nam pomieszczenie na spotkania oraz pomaga organizacji dożynek.

Podsumowując dorobek naszego Koła można stwierdzić, że praca naszej organizacji jest pożyteczna dla najbliższego środowiska i przynosi wymierne efekty. Nasze skromne dokonania były możliwe nie tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi, ale także dzięki dużej pomocy władz lokalnych i życzliwości wielu osób.