HISTORIA JEDNOSTKI


Stary budynek strażnicy
Stary budynek strażnicy

Nasza jednostka to organizacja, która powstała w 1935 roku, a jednym z założycieli był kierownik Szkoły Podstawowej- Świebocki. Pierwszym komendantem OSP został Józef Lampa, a strażacy mieli do dyspozycji własne kozy i konie, którymi do pożaru wożono ręczną sikawkę.

Początkowo sprzęt gaśniczy przechowywano u gospodarzy. W późniejszym okresie jeszcze przed wojną (w miejscu gdzie stoi obecnie transformator) był drewniany budynek, w którym w części przechowywano sikawkę i sprzęt a w drugiej części znajdował się sklep spożywczy. W czasie wojny gdy Lipnik został spalony, spłonęła szkoła oraz budynek strażacki. W tym okresie strażacy pełnili warty. Po wojnie zbudowano nieduże zabudowania(magazyny) koło obecnej szkoły, początkowo służyły one do przechowywania materiałów do budowy nowej szkoły w Lipniku, którą rozpoczęto budować w 1953 roku. Po jej ukończeniu magazyny wykorzystano do przechowywania sprzętu m.in. sikawki ręcznej.

Garaże budowanej strażnicy zostały przystosowane dla samochodu Żuk
Garaże budowanej strażnicy zostały przystosowane dla samochodu Żuk

Wybrano także nowy zarząd OSP Lipnik, którego prezesem został Józef Wilk- dyrektor szkoły a komendantem Stefan Hujdus. Ze względu na zły stan zabudowań, w którym przechowywano sprzęt, podjęto uchwałę o wybudowaniu remizy strażackiej. Lecz władze nie chciały dać zezwolenia na budowę, dlatego strażacy przygotowali materiał potajemnie a następnie w jedną noc postawiono drewnianą remizę strażacką.
Kierownik szkoły a jednocześnie prezes OSP – Józef Wilk z nadmiaru obowiązków zrezygnował z funkcji Prezesa i tak na zebraniu walnym wybrano prezesa Stefana Hujdusa, a komendantem został Jan Murzyn. W tym okresie ręczną sikawkę przekazano OSP Zasań a OSP Lipnik wzbogaciła się o motopompę z silnikiem benzynowym. Do transportu motopompy wykonano specjalny wóz na drewnianych kołach, które później po paru latach zamieniono na koła gumowe. Drewniana strażnica służyła długi czas jako budynek publiczny w którym odbywały się dożynki, zabawy oraz raz w tygodniu wyświetlano filmy przez kino objazdowe.

22 czerwca 1997 Poświęcenie budynku OSP i samochodu Żuk
22 czerwca 1997 Poświęcenie budynku OSP i samochodu Żuk

Z początku lat 70 – tych podjęto decyzję o budowie murowanej strażnicy w Lipniku, zebrano materiał i na miejscu drewnianej strażnicy wybudowano murowany budynek do którego kilka lat później dobudowano salkę katechetyczną, by dzieci uczyć religii.
Po wieloletniej działalności w 1973 roku zmarł komendant straży Jan Murzyn. Na zebraniu walnym w 1974 roku wybrano nowego komendanta którym został Franciszek Murzyn.
Pod koniec lat 70 – tych jednostka OSP otrzymała samochód Żuk od Państwowej Straży Pożarnej. Wóz konny został zlikwidowany. Strażacy mogli szybciej dojeżdżać na miejsca zdarzenia, których w tamtych latach było dużo m.in. ze względu na zabudowę drewnianą krytą słomą. W 1987 roku po rezygnacji komendanta Franciszka Murzyna nowym naczelnikiem został wybrany Jan Świerszcz. Zarząd OSP w Lipniku podjął decyzję aby wybudować dużą strażnicę by mogła służyć mieszkańcom Lipnika do organizowania wesel, dożynek czy zabaw.

Poświęcenie placu pod budowę Kościoła
Poświęcenie placu pod budowę Kościoła

W 1990 roku zakupiono część działki mienia gminnego aby można było wykonać plan na budowę i rozpocząć prace. Po uzyskaniu wszystkich dokumentów 14 września 1991 roku powołano Komitet Budowy Strażnicy w składzie:
1. Jan Świerszcz
2. Stefan Hujdus
3. Marian Burkat
4. Jan Burkat
5. Jan Wilk
6. Kazimierz Szymoniak
7. Józef Irzyk (z poza straży)
Po zebraniu wszystkich dokumentów oraz wydanym pozwoleniu na budowę rozpoczęto budowę przy bardzo dużym zaangażowaniu druhów, mieszkańców Lipnika oraz władz samorządowych. W czasie trwającej budowy w 1996 roku ze względu na swój wiek i stan zdrowia Prezes Stefan Hujdus został Honorowym Prezesem, a nowym Prezesem OSP Lipnik wybrano Józefa Irzyka.

06 Października 2002 roku Zawody sportowo-pożarnicze oldbojów w Myślenicach
06 Października 2002 roku Zawody sportowo-pożarnicze oldbojów w Myślenicach

Budowa remizy trwała 7 lat i zakończono ją w 1997 roku uroczystym poświęceniem budynku i samochodu strażackiego Star, którego dokonał ks. Proboszcz Franciszek Juhas.
7 lutego 1998 roku odznaczono sztandar OSP srebrnym medalem za zasługi dla Pożarnictwa. W tym samym roku zburzono starą strażnicę a na jej miejscu został poświęcony plac pod budowę Kościoła w Lipniku, który w obecnym czasie jest jedną z najpiękniejszych budowli a mieszkańcy Lipnika mogą być dumni ze swego dzieła.

Orkiestra Dęta OSP Lipnik 2003 rok
Orkiestra Dęta OSP Lipnik 2003 rok

Aby uroczystości strażackie i kościelne były w pełni dopełnione potrzeba było jeszcze orkiestry. I tak 18 lipca 2003 roku Zarząd OSP podjął uchwałę o utworzeniu orkiestry dętej. Dziś orkiestra składa się w dużej części z młodzieży, która swój wolny czas wykorzystuje w dobrym celu, rozwijając swe zdolności, a przy tym w sposób prawidłowy mają zapełniony czas wolny. Wiele z nich przygląda się z zainteresowaniem oddanej pracy Druhów OSP, co znaczy, że jesteśmy pewni iż OSP Lipnik będzie się rozwijać i istnieć.

Strażnica po rozbudowie
Strażnica po rozbudowie

Dnia 24 czerwca 2006 roku rozpoczęto prace związane z rozbudową remizy OSP Lipnik. W nowo powstałej części budynku mieszczą się teraz pomieszczenia dla orkiestry dętej, Koła Gospodyń Wiejskich, oraz toalety służące mieszkańcom. Na piętrze powiększono salę weselną, natomiast kuchnie powiększono , dodatkowo powstało tu również pomieszczenie chłodni.

W 2010 jednostka OSP obchodziła jubileusz 75lecia. Z tej zakupiliśmy dwa samochody:
Średni samochód ratowniczo gaśniczy Mercedesa Benz 1019, oraz Forda Transit.
Część środków na zakup samochodów pozyskaliśmy z budżetu Urzędu Gminy, wsparcie finansowe otrzymaliśmy również od sponsorów:
Państwu Rapacz oraz Państwu Lampa.
W dniu 08.12.2010 r. w siedzibie Biura ZOW ZOSP RP Zarząd Wykonawczy
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie przekazał naszej jednostce pompę szlamową.