GOSPODYNIE


 

 

Barbara Jasek- Przewodnicząca
Koła Gospodyń Wiejskich

 

 

Barbara Kirzeniewska

 

 

Anna Irzyk

 

 

Stanisława Bydłoń

 

 

Janina Świerszcz

 

 

 

Maria Dudzik

 

 

 

Monika Rapacz

 

 

Maria Kaczmarczyk

 

 

Urszula Bała