XX Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich


Po raz dwudziesty na Suchej Polanie między Kamiennikiem a Łysiną odbył się Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich Armii Krajowej

Dnia 11 września 2010 roku w zlocie wzięło udział 31 pocztów sztandarowych i kombatanckich oraz Kompania Honorowa II Pułku Zmechanizowanego z Krakowa. Na polanie zgromadziło się blisko 800 uczestników, aby uczcić pamięć o bohaterach, walkach partyzanckich i wydarzeniach z lat okupacji hitlerowskiej.

Wśród uczestników nie zabrakło walczących przed laty partyzantów i mieszkańców okolicznych wiosek, pamiętających krwawe pacyfikacje sprzed 66 lat. Gościem specjalnym był m.in. porucznik Zbigniew Łodziński ps. Niedźwiedź - uczestnik walk z września 1944 roku, por. Tadeusz Piotrowski ps. Kłos walczący w oddziałach „Żółwia” i „Dębu”, a także uczestnicy drugiej konspiracji i harcerstwa zastępu „Sępy” Tadeusz Pytlik i Jan Hołuj.

Po mszy apel poległych odczytał podporucznik Krzysztof Rybicki i nastąpiła salwa honorowa.