XV Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich


Dnia 10 września 2005r.