XIV Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich


Dnia 11 września 2004r.