KÓŁKO PLASTYCZNE


Kółko plastyczne powstało w 2012 roku, bierze w nim udział około 20 dzieci. Prace malarskie z młodzieżą prowadzi Jan Szczepanik w budynku OSP Lipnik trzy razy w tygodniu. Finałem była wystawa w Bibliotece Publicznej w Myślenicach w dniu 13 kwietnia 2013 roku.

P. Jan Szczepanik
P. Jan Szczepanik